1. กิจกรรม Workshop : e-Tax Invoice by Email

วันที่ เวลา 13.00 - 17.00 น.

สถานที่ ณ ห้องยูนิเวิร์ส ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 อาคารเดอะไนน์ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

รายละเอียดรายละเอียด: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดหนัก จัดเต็มเน้นๆ อัดแน่นทุกสาระความรู้เรื่องจัดส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบใหม่ ฉีกกรอบเดิมๆจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกิจกรรม Workshop : e-Tax Invoice by Email นำทัพด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปของวงการเรื่องภาษี คือ คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลีเกิลไดรฟ์ จำกัด และหนึ่งในทีมผู้พัฒนา iTax ( Startup ), คุณถนอม เกตุเอม ( บักหนอม S ) เจ้าของบล็อกภาษีข้างถนน และ คุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ที่จะมาร่วมเผยเคล็ดลับการใช้งานแบบเจาะลึก ตอบทุกข้อสงสัยการใช้งาน e-Tax Invoice by Email ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการได้ประหยัดเวลา และอำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0

โดยงาน กิจกรรม Workshop : e-Tax Invoice by Email จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ณ ห้องยูนิเวิร์ส ศูนย์ประชุมสเปซ ชั้น 12 อาคารเดอะไนน์ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ เวลา 13.00 - 17.00 น.

รอบอบรม (เต็มทุกที่นั่ง)

  • 1. วันที่ 15 มีนาคม 2560 (เต็มทุกที่นั่ง)
  • 2. วันที่ 31 มีนาคม 2560 (เต็มทุกที่นั่ง)
  • 3. วันที่ 21 เมษายน 2560 (เต็มทุกที่นั่ง)
  • 4. วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (เต็มทุกที่นั่ง)
สอบถามรายละเอียด สอบถามรายละเอียดได้ที่: 02-2569918

2. กิจกรรม Workshop : e-Tax invoice by Email (เพิ่มรอบ)

วันที่ เวลา 13.00 - 17.00 น.

สถานที่ ณ RISE Academy ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า

รายละเอียดรายละเอียด: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดหนัก จัดเต็มเน้นๆ อัดแน่นทุกสาระความรู้เรื่องจัดส่งใบกำกับภาษีในรูปแบบใหม่ ฉีกกรอบเดิมๆจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกิจกรรม Workshop : e-Tax invoice by Email นำทัพด้วยผู้เชี่ยวชาญระดับท็อปของวงการเรื่องภาษี คือ คุณยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลีเกิลไดรฟ์ จำกัด และหนึ่งในทีมผู้พัฒนา iTax ( Startup ), คุณถนอม เกตุเอม ( บักหนอม S ) เจ้าของบล็อกภาษีข้างถนน และ คุณกฤษฎา ชุตินธร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โฟลว์แอคเคาท์ จำกัด ที่จะมาร่วมเผยเคล็ดลับการใช้งานแบบเจาะลึก ตอบทุกข้อสงสัยการใช้งาน e-Tax invoice by Email ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ประกอบการที่มีรายได้ระหว่าง 3 – 30 ล้านบาท ได้ประหยัดเวลา และอำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล เตรียมพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0

โดยงาน กิจกรรม Workshop : e-Tax invoice by Email (เพิ่มรอบ) จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ณ RISE ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า กรุงเทพฯ เวลา 13.00 - 17.00 น.

วันและเวลารอบการสอนการใช้ e-Tax Invoice by Email (เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 4 ครั้ง)

  • 1. วันที่ 4 เมษายน 2560
  • 2. วันที่ 26 เมษายน 2560
  • 3. วันที่ 8 พฤษภาคม 2560
  • 4. วันที่ 12 พฤษภาคม 2560
สอบถามรายละเอียด สอบถามรายละเอียดได้ที่: 02-2569918